Jak šly roky a co se událo.

Události, jednání a počiny jsou z různých zdrojů, pokud možno, datovány.