30 let svazu

Jak šly roky a co se událo. Události, jednání a počiny jsou z různých zdrojů, pokud možno, datovány.