Školství

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ HOŘICE

Škola se nachází v Hořicích v Podkrkonoší.  Patří mezi nejstarší instituce v Evropě a možnosti, kterými z hlediska školení disponuje, jsou v dnešních podmínkách unikátní. Areál školy má mnoho předností. První z nich je rozloha. Budova školy byla postavena speciálně pro účely odborného sochařského školení a celý areál byl tomuto záměru přizpůsoben. Areál tvoří hlavní budova školy, dílny a ateliéry. V hlavní budově je zajišťována výuka teoretických předmětů, všeobecně vzdělávacího základu a odborných teoretických předmětů. Jsou zde tři nově vybavené počítačové učebny pro výuku počítačové grafiky, jazyků, 3D modelování i odborných oborových předmětů.

V dílnách a ateliérech probíhá praktická výuka žáků. Pro každý z oborů je vyčleněna část prostorů dílen, sochařských a malířských ateliérů a modeloven. Sochaři, restaurátoři a technici mají k dispozici venkovní krytá pracoviště pro zpracovávání kamene, dále využívají sádrovnu a halu s technikou pro zpracování kamene, kamenořez atd. Obor geotechnika má k dispozici učebny vybavené pro odborné školení, jejich součástí jsou například laboratoře a rýsovny. Do nedávné doby byl součástí školy i tzv. poloprovoz, sloučené pracoviště, kde zaměstnanci přímo v komplexu pracovali na kamenických zakázkách. Studenti byli s odbornou praxí v každodenním kontaktu. Vzhledem k modernizaci areálu byl poloprovoz rozpuštěn. Na jeho místě bylo umístěno nové robotizované pracoviště, které respektuje současné trendy ve způsobu zpracování a tvorby kamenných prvků. V areálu školy sídlí i Státní zkušebna kamene, s níž škola úzce spolupracuje, žáci si v rámci výuky doplňují teoretické poznatky ukázkou z praxe.

Ojedinělou součástí majetku školy je i Masarykova galerie plastik, která disponuje početným depozitem sochařských děl. Část jejích sbírek náleží do fondu Galerie plastik v Hořicích. V majetku školy je i velmi početná a unikátní sbírka sádrových odlitků, reprezentujících téměř všechny etapy světového sochařství.

Kontakt na SPŠK:
Husova 675, 508 01 Hořice | tel.: +420 493 623 226 | e-mail: info@spsks.cz
www.spsks.cz

KAMENICKÉ A KAMENOSOCHAŘSKÉ STŘEDISKO LIPNICE

Kamenosochařské středisko založené roku 1951 se nachází pod hradem Lipnice na havlíčkobrodsku. Díky dlouholeté tradici kamenického a kamenosochařského vzdělávání v Lipnici nad Sázavou je velkou devizou zdejšího pracoviště bohatě vybavené technické zázemí. Studenti se zde učí zpracovat kámen od základního hrubého dělení až po finální povrchové úpravy. Samozřejmostí je zvládnutí používání strojů, jako jsou pily a leštičky, velký důraz je ale stále kladen i na ruční práci, která dnes výrazně nabývá na exkluzivitě, stává se vyhledávaným a ceněným zbožím. Díky modernizaci provozu se studenti přirozeně seznamují s aktuálními možnostmi a trendy v oboru. Aktuálně byla instalována nová CNC fréza, která do kamene reprodukuje obraz podle digitálních dat, a pískovací stroj TITAN Kompakt pro hluboké pískování nápisů a ornamentů do kamene
v bezprašném provozu. Práce studentů kamenických a kamenosochařských tříletých i čtyřletých oborů lze obdivovat přímo na Lipnici, dále v areálu Uměleckoprůmyslové Akademie ve Světlé na Sázavou, jejíž součásti se středisko v roce 2000 stalo, i na mnoha dalších místech nejen v regionu Vysočiny. Svými pracemi se studenti pravidelně prezentují na domácích i zahraničních přehlídkách, soutěžích i sochařských sympóziích. O kvalitě zdejšího vzdělávání svědčí mimo jiné i fakt, že značná část absolventů pokračuje ve studiu v sochařských ateliérech na Akademii výtvarných umění v Praze.

Kromě oboru Kameník, Kamenosochař a Restaurátor a konzervátor je zde nové zaměření – Zahradní architekt. Jedná se o čtyřletý obor, který se zabývá zahradní a krajinnou tvorbou. Studenti pracují nejen v moderních ateliérech a dílnách, ale využívají i učebnu počítačové grafiky vybavenou 3D skenerem a 3D tiskárnou. Cílem školy je vychovat vzdělané, samostatné a zručné profesionály.

Kontakt na KSS Lipnice:
Sázavská 547, 582 91 Světlá nad Sázavou | tel.: +420 569 486 184 | e-mail: dlouhy@kamenosocharilipnice.cz
www.akademie-svetla.cz/sekce/800-kdo-jsme

škola KSS Lipnice budova školy    škola KSS Lipnice studenti při práci