Ochranná známka

Logo Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky z.s. je od 6.4.2016 zapsané v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví.

Logo

Osvědčení o zápisu ochranné známky