Historie

První zmínka organizace kameníků v Čechách, tedy cechu, pochází z doby Karla IV. ze 14. století. Cech je novověké a raně novověké řemeslnické sdružení, která hájilo práva a zájmy svých členů, dohlíželo na jakost a cenu výrobků, na výchovu učedníků a skládání mistrovských zkoušek. Plnil též funkce reprezentativní, sociální a náboženské. Společenské postavení prvních organizací kameníků vyjadřovala prastará píseň:

My sme páni řemesníci, sme kameníci,
My robíme z kamene všechny svatý fortelně,
My se za to můžem dostat do nebe,….

Z dochované historie je například kamenický cech, který byl založen v roce 1883 v Podhorním Újezdě v pískovcové oblasti Hořicka. Zachoval se cechovní prapor, který je uložen v hořickém muzeu a také kronika. Patronem tohoto cechu je sv. Roch.

Po 1. Světové válce v roce 1919 byl ustanoven jako vyšší stavovská forma „ Svaz živností a průmyslu kamene“. Svaz vydával časopis Kámen a to jedenkrát měsíčně s přílohami realizovaných náhrobků, pomníků apod. V průběhu své činnosti docházelo k organizačním změnám i k bouřlivým jednáním a sporům o oprávněnosti kamenosochařů a mistrů kamenických v činnosti, hlavně hřbitovních prací. Velký zájem byl též o výuku kamenických učňů, k výraznému pozvednutí hřbitovní architektury došlo v letech 1930-1938. K velkému útlumu činnosti svazu došlo v období okupace státu. Svaz ukončil svoji bohatou činnost v roce 1948 /pravděpodobně zanikl/.

Na začátku února v roce 1990 došlo k dohodě v zastoupení jednotlivců, současných i minulých kamenických celků svolat schůzku za účelem založení organizace, která by spolčovala kamenické a kamenosochařské řemeslo a navázala by na starou tradici kamenických cechů. Svaz kameníků a kamenosochařů byl tedy založen 20. 2. 1990 a zaregistrován byl na základě předloženého návrhu statutu 9. 4. 1990. Prvním předsedou svazu kameníků a kamenosochařů byl zvolen Alois Barták. Tehdejší svaz ze začátku pracoval bez prostředků a snažil se udržet kamenické řemeslo pro zachování jeho dobrých tradic, které mu právem náleží.

Řemeslná zručnost, přírodní kámen a výrobky z něho jsou ve společnosti nezastupitelné. Prvořadým úkolem, který přetrvává až do dnešní podoby svazu je nepřipustit rozpad vzájemných vztahů, které nás ke kamenické profesi vzájemně vážou. Nesmíme sebrat nikomu chuť k podnikání, ke zdravé konkurenci ani k odvaze jakékoli jiné kamenické seberealizace. Svaz chce poskytovat služby a pomoc všem našim členům, soukromníkům i organizacím v mnoha oblastech.

  • Provádí bezplatnou poradenskou, propagační a konzultační činnost
  • Organizuje odborné výstavy, zájezdy a pořádá odborná sympozia
  • Poskytuje technické informace projektantům a stavebním firmám
  • Provádí poradenství v oblasti technické normalizace a zkušebnictví
  • Svaz je členem Evropského sdružení kameníků –  Eurorok
  • Spolupracuje s ostatními organizacemi ze sousedních států a zemí EU
  • Chrání práva a zájmy kameníků a kamenosochařů s cílem zachovat historickou tradici kamenického řemesla našich předků
  • Vydává pro své členy brožovanou publikaci Zpravodaj, který informuje o veškerém kamenickém dění
  • Významně spolupracuje s odbornými školami, které vychovávají budoucí kameníky a kamenosochaře